Szkolenia otwarte

paszowe


Skuteczna komunikacja i rozwój umiejętności budowania własnego autorytetu pozycji specjalisty w zespole produkcyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach kierowniczych: kierowników działów, brygadzistów, kierowników sklepów, koordynatorów zespołów handlowych odpowiedzialnych za skuteczne zarządzanie podległymi pracownikami.


Cel szkolenia

 • Wykształcenie nowych lub wzmocnienie już posiadanych kompetencji kierowania zespołem pracowniczym, stojących u podstaw efektywnej pracy Kierownika/ Brygadzisty z jego zespołem z zakresu skutecznej komunikacji i motywowania.
 • Poznanie sposobów konsekwentnego egzekwowania zadań, przyjmowanie i przekazywanie informacji zwrotnej oraz radzenie sobie z trudnymi współpracownikami i podwładnymi.
 • Poznanie sposobów przekazywania informacji o negatywnym charakterze, zwłaszcza w sytuacji konfliktu (błędy w komunikacji) - wypracowanie schematów rozwiązywania konfliktów w zespole.

Program szkolenia

 1. Doskonalenie umiejętności budowania autorytetu w relacjach z podwładnymi, zwłaszcza gdy zmieniamy stanowisko ze współpracownika na przełożonego.
 2. Doskonalenie umiejętności:
  • Zrozumienie celu i roli skutecznej komunikacji. Co zrobić, aby inni nas rozumieli?
  • Poznanie technik efektywnego i bezkonfliktowego komunikowania się w zespole.
  • Poznanie sztuki informacji zwrotnej - czyli, jak konstruktywnie wyrażać swoje opinie
  • Rozwinięcie niezbędnych zdolności interpersonalnych (komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność słuchania itp.), pozwalających na efektywniejszą pracę
  • Tworzenie konstruktywnych relacji z innymi poprzez rozwinięcie umiejętności dostosowania swojego stylu komunikacji do odbiorcy, wywierania wpływu, przekonywania i inspirowania, lepszego motywowania do efektywnego rozwiązywania problemów.
 3. Poznanie skutecznych technik radzenia sobie w sytuacjach próby podważania autorytetu specjalisty i lidera.
 4. Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów skutecznej komunikacji w kontaktach na produkcji.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikacji ze współpracownikami i udzielania efektywnej informacji zwrotnej.
 6. Rozwój umiejętności odpierania zarzutów w stosunku do liderów i specjalistów.
 7. Kształcenie umiejętności utrzymania asertywnych relacji z podwładnymi i z innymi liderami.
 8. Zarządzanie zespołem zorientowane na rezultat. Kształtowanie postaw i umiejętności w zakresie własnej konsekwencji i egzekwowania np: dyscypliny w pracy, przestrzegania standardów i terminowości, realizacji delegowanych zadań, współpracy pomiędzy działami i zmianami itp.

Wykładowca

Grzegorz RÓZIEWICZ - Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej - K. Adamieckiego w Katowicach i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – sekcja EEG BIOFEEDBACK. Uzyskał certyfikaty: INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON – “IMROVING MANAGEMENT SKILLS” oraz Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego – uprawnienia do stosowania metodologii Advisio „Competence Navigator” – wspomagając rozwój organizacyjny przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w realizacji warsztatów w zakresie przywództwa, coachingu, zarządzania zespołem, technik sprzedaży i negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania konfliktem, prezentacji, obsłudze klienta, telemarketingu i telefonicznej obsłudze Klienta, zarządzania czasem, zarządzania zmianą. Od kilku lat, z dużym powodzeniem prowadzi również szkolenia motywacyjne i handlowe dla pracowników branży mięsno-wędliniarskiej.

Metodologia

Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów. Dla uczestników oznacza to, że będą brali aktywny udział w warsztacie szkoleniowym i ćwiczyli swoje zachowania poprzez:
 • trening umiejętności
 • odgrywanie krótkich ról z trenerem i uczestnikami
 • prace w podgrupach
 • nagrywanie scenek na kamerę i omawianie zachowań
 • ćwiczeniach indywidualne

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia: 630 zł netto/osoba
Cena obejmuje:
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Certyfikat
Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego ul. Rogatkowa 37, Warszawa

Zapisz się

Please publish modules in offcanvas position.