Szkolenia otwarte


Rozwój umiejętności budowania własnego autorytetu, pozycji specjalisty i lidera w zespole produkcyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach kierowniczych: kierowników działów, brygadzistów, kierowników sklepów, koordynatorów zespołów handlowych odpowiedzialnych za skuteczne zarządzanie podległymi pracownikami.


Cel szkolenia

 • Wykształcenie nowych lub wzmocnienie już posiadanych kompetencji kierowania zespołem pracowniczym, stojących u podstaw efektywnej pracy Kierownika/ Brygadzisty z jego zespołem, motywowania i delegowania zadań.
 • Poznanie sposobów na konsekwentne egzekwowanie zadań, przyjmowanie i przekazywanie informacji zwrotnej oraz radzenia sobie z trudnymi współpracownikami i podwładnymi.

Program szkolenia

 1. Uporządkowanie intuicyjnej wiedzy na temat motywowania podwładnych, doskonalenie umiejętności budowania autorytetu w relacjach z podwładnymi, zwłaszcza gdy ze współpracownika stajemy się przełożonym.
 2. Doskonalenie umiejętności bieżącego wydawania poleceń, delegowania, rozwój umiejętności radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian np. w zakresie zmiany standardów pracy, przepisów i regulaminów czy też w czasie wdrażania nowych narzędzi zarządzania, rozwiązywania problemów, doskonalenia itp.
 3. Poznanie skutecznych narzędzi do motywowania i zarządzania zespołem: m.in. technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych w środowisku produkcyjnym, technik radzenia sobie z niepokojem i z niechęcią pracowników w sytuacjach kryzysowych lub w okresie wdrażania zmian, technik radzenia sobie w sytuacjach próby podważania autorytetu specjalisty i lidera.
 4. Rozwój umiejętności odpierania niekonstruktywnych zarzutów w stosunku do liderów i specjalistów.
 5. Kształcenie umiejętności utrzymywania asertywnych relacji z podwładnymi i z innymi liderami.
 6. Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów skutecznej komunikacji w kontaktach na produkcji.
 7. Doskonalenie umiejętności komunikowania się ze współpracownikami i udzielania efektywnej informacji zwrotnej.
 8. Zarządzanie zespołem zorientowane na rezultat. Kształtowanie postaw i umiejętności w zakresie własnej konsekwencji i egzekwowania np: dyscypliny w pracy, przestrzegania standardów i terminowości, realizacji delegowanych zadań, współpracy pomiędzy działami i zmianami itp.

Trener

Grzegorz Róziewiczukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej K. Adamieckiego w Katowicach i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej - sekcja EEG BIOFEEDBACK. Uzyskał certyfikaty: INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON - "IMROVING MANAGEMENT SKILLS" oraz Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego - uprawnienia do stosowania metodologii Advisio "Competence Navigator" - wspomagając rozwój organizacyjny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w realizacji warsztatów w zakresie przywództwa, coachingu, zarządzania zespołem, technik sprzedaży i negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania konfliktem, prezentacji, obsłudze klienta, telemarketingu i telefonicznej obsłudze Klienta, zarządzania czasem, zarządzania zmianą. Od kilku lat, z dużym powodzeniem prowadzi szkolenia motywacyjne i handlowe dla pracowników branży mięsno-wędliniarskiej.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia: 650 zł netto/osoba
Cena obejmuje:
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Certyfikat
Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego ul. Rogatkowa 37, Warszawa

Zapisz się

Please publish modules in offcanvas position.