Szkolenia otwarte


Analiza sensoryczna w ocenie
i doskonaleniu produktów mięsnych

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz sensorycznych w przedsiębiorstwie, pracowników laboratorium zakładowego, pracowników produkcyjnych dokonujących oceny sensorycznej półproduktów i mięsno-wędliniarskich wyrobów gotowych.


Program szkolenia

  Zagadnienia teoretyczne:
 1. zadania analizy sensorycznej służące do ocenia jakości produktów spożywczych,
 2. różnice pomiędzy oceną organoleptyczną, a analizą sensoryczną,
 3. wybór i szkolenie kandydatów do zespołu oceniającego:
  • wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej,
  • psychologiczne predyspozycje kandydatów,
  • podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów,
  • szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej,
 4. warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen, możliwość zastosowania systemów komputerowych,
 5. najczęściej popełniane błędy w czasie prowadzenia analiz sensorycznych,
 6. przegląd metod stosowanych w badaniach sensorycznych – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej,
 7. planowanie badań sensorycznych,
 8. analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych oraz interpretacja wyników,
 9. wykorzystanie metod analizy sensorycznej w projektowaniu nowych wyrobów: metody analizy sensorycznej, sensoryczne badania konsumenckie,
  Zagadnienia praktyczne:
 1. przeprowadzenie przykładowych testów wrażliwości sensorycznej uczestników szkolenia:
  • zdolność rozpoznawania podstawowych rodzajów smaku i definiowanie zapachów
  • różnicowanie wybranych cech sensorycznych – metoda trójkątowa,
  • test na smakowy próg różnicy metodą kolejności,
  • wykrywanie różnic jakościowych – metoda „A” – nie „A”,
  • tablice pseudoizochromatyczne Ishihary - sprawdzenia zdolności rozróżniania barw,
  • test sprawdzający dokładność posługiwania się skalą liniową w ocenie wrażeń sensorycznych,
 2. przygotowanie metodologii oraz przeprowadzenie testów przykładowych produktów metodami różnicowymi (metoda „A” nie „A”, metoda „dwóch z pięciu”),
 3. opracowanie skali oceny sensorycznej dla metody skalowania, określenie zmian sensorycznych produktów mięsnych w czasie przechowywania z zastosowaniem metod skalowania, porównanie produktów konkurencyjnych na rynku,
 4. opracowanie wyróżników sensorycznych (deskryptorów) dla wybranej grupy produktów mięsnych,
 5. utworzenie profilu sensorycznego oraz ocena produktów wędliniarskich z zastosowaniem metody sensorycznej analizy opisowej,

Wykładowca

Jest Doktorem nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowaniu pracowni sensorycznych. Jest wykładowcą z zakresu prawa żywnościowego, audytorem wiodącym w zakresie standardów BRC, IFS oraz GLOBALG.A.P.; konsultantem w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Metodologia

W czasie szkolenie wykorzystywane będą interaktywne metody nauczania bazujące na zaangażowaniu uczestników w celu zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy. Część warsztatowa obejmuje 60% czasu szkolenia. Przeprowadzone testy wrażliwości sensorycznej pozwalają na określenie predyspozycji uczestników do prowadzenia analiz sensorycznych. Wszystkie ćwiczenia praktyczne zostaną przygotowane w oparciu o produkty branży mięsnej.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia: 800 zł netto/osoba
Cena obejmuje:
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Certyfikat
Miejsce szkolenia:Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego ul. Rogatkowa 37, Warszawa

Zapisz się

Please publish modules in offcanvas position.